#ehealthawards #agoria


Op donderdag 5 juni 2014 verwelkomen wij u graag opnieuw in het Koloniënpaleis in Tervuren voor de vierde editie van de Agoria e-Health Awards.

De Agoria e-Health Awards hebben als doel de beste ICT-projecten in de gezondheidssector te belonen; projecten die verwezenlijkt worden binnen de openbare instellingen, zorginstellingen en –instanties, verzekeringsinstanties of om het even welke andere medische hulpverlener. We gaan op zoek naar projecten die blijk geven van innovatie en goede samenwerking, en zetten deze in de kijker.
In een avondprogramma met diner brengen wij de belangrijkste spelers uit deze wereld en nieuwe ideeën samen.

Welke projecten komen in aanmerking voor de Agoria e-Health Awards?
Projecten :
- ingediend door een gebruiker, een zorginstelling of een overheidsdienst
- waarin de bijdrage van een privéonderneming in het kader van een contractuele relatie belangrijk is voor de ontwikkeling van het project (uitgezonderd de projecten die meedingen naar de categorie "award voor de hoogste ROI").
- die operationeel zijn (in productie)
- die voldoende beschreven zijn
- die, als ze al eerder werden ingediend, een beduidende evolutie hebben doorgemaakt wat de functionaliteiten betreft.

Hoe gaat de wedstrijd in zijn werk?
De wedstrijd verloopt in 4 fasen:
1. Indiening van de kandidatuurdossiers vóór 21 maart 2014 om 16 uur via het online formulier.
2. De in aanmerking gekomen projecten worden voorgelegd aan een onafhankelijke jury.
3. Bekendmaking genomineerden eind april 2014.
4. Bekendmaking winnaars tijdens de Agoria e-Health Awarduitreiking op donderdag 5 juni 2014.

Voor al uw verdere vragen, nodigen wij u uit om het reglement te raadplegen.

Awards
Tijdens deze avond worden de volgende awards in de volgende categorieën uitgereikt:

CATEGORIE INNOVATIE

1. Award voor het beste 'mobile health'-project
Beloont een innoverend eHealth-project en/of een project dat gebruik maakt van de meest recente technologische innovaties en het mobiliteitsaspect vooropzet.

2.Award voor het beste innovatieproject in de diensten naar patiënten (patient care) en in hun empowerment

Beloont een innoverend eHealth-project en/of een project dat gebruik maakt van de meest recente technologische innovaties op het vlak van de hardware en software met betrekking tot de diensten naar patiënten toe en in hun empowerment.

3. Award voor het beste innovatieproject ter ondersteuning van de medische praktijk
Beloont een innoverend eHealth-project en/of een project dat gebruik maakt van de meest recente technologische innovaties ter ondersteuning van het medische korps in zijn praktijkwerking en bovendien bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg.

CATEGORIE ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

4. Award voor de beste samenwerking
Beloont een eHealth-project dat de samenwerking met andere actoren van de zorgsector het meest en het best bevordert.

5. Award voor de hoogste ROI (return on investment)

Beloont een gerealiseerd eHealth-project dat op een zo eenvoudig mogelijke manier de meeste doelstellingen voor de gebruiker en de overheid bereikt en tegelijk zo veel mogelijk waarde creëert voor de gebruiker en de overheid (in termen van tijdswinst, vermindering van de administratieve last…).

CATEGORIE BESTE PROJECT

6. Award voor het beste eHealth-project
Beloont een eHealth-project dat indruk maakte op de jury door zijn innovatieve kwaliteiten, zin voor samenwerking, rendabiliteit en verbetering van de kwaliteit van de zorg.