#ehealthawards #agoria
Mobiele 'easyTar'-applicatie om derdebetalersregeling te beheren wint Agoria eHealth Award 2014
De wedstrijdorganisatie ontving dit jaar zestien inzendingen. Een jury van tien specialisten uit de gezondheidszorg beoordeelde de deelnemende projecten op basis van de volgende criteria: innovatie, rentabiliteit en resultaat (zowel financieel als medisch). De awards werden op donderdag 5 juni uitgereikt in aanwezigheid van een honderdtal genodigden. "Het is belangrijk voor Agoria dat deze projecten niet in het stadium van proefproject blijven steken maar dat ze op grotere schaal kunnen worden ontwikkeld. Met de awards willen we dan ook de aandacht vestigen op de knowhow van onze ICT-bedrijven", aldus Marc Lambotte, CEO van Agoria, de federatie van de technologische industrie.

Vereenvoudiging voor iedereen
Ieder jaar leveren artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers meer dan 360 miljoen prestaties. In het kader van de derdebetalersregeling betekent dat miljoenen attesten die moeten worden ingevuld, afgedrukt, geklasseerd, naar de ziekenfondsen verstuurd ... Kortom, een enorme administratie die met een IT-oplossing zoals easyTar vereenvoudigd en aanzienlijk lichter wordt gemaakt. Dankzij deze applicatie kan de arts het verzekerbaarheidsstatuut van de patiënt online nagaan, onmiddellijk de honoraria berekenen en het toepasselijke remgeld bepalen. Met enkele klikken worden de prestaties in de derdebetalersregeling ingevoerd en verstuurd naar LTD3, dat vervolgens de facturatie bij het ziekenfonds beheert.

De applicatie biedt voordelen voor de hele maatschappij: financiële besparingen uiteraard maar ook tijdwinst en gebruiksgemak. Bovendien zal de patiënt ook makkelijker van de derdebetalersregeling kunnen genieten. EasyTar werd gelanceerd in september 2013 en wordt momenteel gebruikt door een 150-tal huisartsen uit heel België. Begin 2014 werd een Franstalige versie gelanceerd en binnenkort zou de applicatie ook toegankelijk worden voor andere zorgverleners zoals specialisten, tandartsen, fysiotherapeuten enzovoort.

Agoria juicht ook het mobiele karakter van de applicatie toe door de mogelijkheden op zowel pc, tablet als smartphone. Lambotte: "De 'mobile health'-sector biedt grote kansen: heel wat bedrijven ontwikkelen tools voor de medische sector. Het is de rol van Agoria om contacten met potentiële gebruikers aan te moedigen en om de ontwikkeling te steunen van rendabele projecten die de werking van het Belgische gezondheidszorgsysteem verbeteren."Naast deze grote winnaar werden nog andere projecten bekroond in de volgende rubrieken:

Agoria eHealth Award voor Beste samenwerking:
MediPrima – POD Maatschappelijke integratie

MediPrima is een IT-systeem waarmee de beslissingen rond medische hulp door OCMW's elektronisch kunnen worden beheerd. Het systeem behandelt de volledige cyclus, van de aanmaak in een databank van de OCMW-beslissingen tot het gebruik ervan door de zorgverstrekkers. De elektronische beslissingen worden daardoor toegankelijk voor iedereen die ze in de loop van het medische-hulpproces moet raadplegen. Op die manier kunnen de zorgverstrekkers hun prestaties met de juiste bedragen aan de juiste debiteuren factureren.

Agoria eHealth Award voor Hoogste ROI:
eHealthBox – eHealth Platform

eHealthBox is een kosteloze beveiligde mailbox voor zorgverstrekkers. Dankzij deze mailbox kunnen individuele zorgverleners en zorginstellingen elektronisch informatie uitwisselen op een veilige manier. Het eHealth Platform voorziet in de infrastructuur en het systeem via een webservice. Professionele gebruikers zoals artsen of verpleegkundigen kunnen de beveiligde mailbox gebruiken vanuit hun eigen softwareomgeving.

Agoria eHealth Award voor Innovatie ter ondersteuning van de medische praktijk:
Elektronisch whiteboard – CHU Luik

Het elektronische whiteboard, een ondersteuningstool voor de ziekenhuisactiviteit in zorgeenheden die oorspronkelijk met de hand geschreven informatie aanreikte, werd tegelijk ingevoerd met de verschillende implementaties rond het elektronisch medisch dossier. Op het whiteboard, waarop nuttige informatie voor het verzorgend personeel werd geschreven, worden nu elektronisch gegevens weergegeven die uit alle gebruikte tools worden geput. Daardoor kunnen patiënten beter worden gevolgd (onmiddellijke weergave van essentiële informatie) en wordt de logistieke organisatie gerationaliseerd.

Agoria eHealth Award – Innovatie in de diensten aan patiënten (patient care) en in hun empowerment:
Elektronisch verpleegdossier fase 3 en integratie in BelRAI – Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen
Dankzij het elektronisch verpleegdossier worden verpleegkundigen en andere zorgpartners tijdens het volledige zorgproces ondersteund om de behoeften van de patiënt en de mantelzorgers in de familie objectief vast te stellen en aansluitend de nodige interventies uit te werken. Het dossier biedt de verpleegkundige voortdurend de recentste informatie over de zorg, de interventies en de observaties van een patiënt waardoor het best kan worden opgetreden in het belang van de patiënt en zijn omgeving.